गुरुपौर्णिमेला ३६ दिवस शिल्लक

गुरुपौर्णिमेला ३६ दिवस शिल्लक

एक बद्ध जीव दुसर्‍या बद्ध जीवाचा उद्धार करू शकत नाही.  गुरु मुक्त असल्यानेच शिष्यांचा उद्धार करू शकतात !