श्रीरामतत्त्व आकृष्ट करणार्‍या सात्त्विक रांगोळ्या

हे श्रीरामा, या रांगोळ्यांमधून तुझ्या तत्त्वाचा आम्हाला लाभ होऊ दे.

१२ ठिपके १२ ओळी

११ ठिपके ११ ओळी

( संदर्भ : सनातनचा लघुग्रंथ ‘देवतांची तत्त्वे आकृष्ट आणि प्रक्षेपित करणाऱ्या सात्त्विक रांगोळ्या’ )