देशात सर्वत्र घडणार्‍या गंभीर प्रकारांची दखल क्षणभरही का नाही ?