३१ जुलै : धर्मदास नरेंद्रबुवा हाटे पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

धर्मदास नरेंद्रबुवा हाटे पुण्यतिथी आयनी मेटे, खेड, जिल्हा रत्नागिरी.