सिंधुदुर्गातील कोरोनाची सद्य:स्थिती

१. गत २४ घंट्यांतील नवीन रुग्ण १६

२. आतापर्यंतचे एकूण रुग्ण ६ सहस्र १३६

३. बरे झालेले एकूण रुग्ण ५ सहस्र ७६६

४. उपचार चालू असलेले एकूण रुग्ण २००

५. मृत्यू झालेले एकूण रुग्ण १६४