गोव्यातील कोरोनाची सद्यःस्थिती

दिवसभरातील रुग्ण – ७०

दिवसभरात मृत्यू – १

बरे झालेले रुग्ण – ८०

प्रत्यक्ष उपचार घेणारे – ८५४