Imam Expelled From France : फ्रान्सच्या राष्ट्रध्वजाला ‘सैतानी ध्वज’ म्हणणार्‍या इमामाची १२ घंट्यांत देशातून हकालपट्टी !

सविस्तर वृत्त वाचा –

♦ Imam Expelled From France : फ्रान्सच्या राष्ट्रध्वजाला ‘सैतानी ध्वज’ म्हणणार्‍या इमामाची १२ घंट्यांत देशातून हकालपट्टी !
https://sanatanprabhat.org/marathi/767758.html