७९% हिंदूंच्या देशात हिंदु राष्ट्र का नाही ?

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘हिंदु राष्ट्राच्या वातावरणामुळेत खलिस्तानी अमृतपाल खलिस्तानची मागणी करण्याचे धाडस करतो !’ – राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
https://sanatanprabhat.org/marathi/668904.html