जपानमध्ये वाढत्या आत्महत्यांमुळे एकाकीपणावर स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन !