चौकशीसाठी गेलेल्या पोलिसांवर तबलीगी जमातच्या धर्मांधांकडून गोळीबार