दारू उपलब्ध होत नसल्यामुळे केरळमध्ये आत्महत्यांच्या घटनांत वाढ