६ जणांची टोळी तिच्या मनाप्रमाणे निर्णय मिळण्यासाठी न्यायाधिशांवर दबाव आणते !