पहिला रुग्ण सापडल्याच्या २१ दिवसांनंतर कोरोनाची माहिती उघड केली !