या सर्व संकटांपासून हिंदूंना धर्मपालन आणि हिंदूसंघटनच वाचवेल !