केरळमध्ये काँग्रेसवाल्यांकडून पोलीस ठाण्याच्या बाहेर गोमांस असलेल्या पदार्थाचे वाटप