हिंदूंना आतंकवादी ठरवण्यासाठी केले होते २६/११ चे आक्रमण ! – राकेश मारिया, माजी पोलीस आयुक्त, मुंबई