‘काशी-महाकाल एक्सप्रेस’मध्ये भगवान शंकरासाठी एक जागा आरक्षित !