बंगालमध्ये धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या हिंसाचारात सरकारी संपत्तीची हानी