मदरसा शिक्षकांना प्रतिमास ७ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतन आणि अन्य आर्थिक साहाय्य मिळणार