महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के वार्षिक खर्च के लिए राज्य सरकार ने १९ लाख ६० हजार रुपये दिए !

हिंदू तेजा जाग रे !

Jago ! 

Maharashtra Rajya Urdu Sahitya Akadami ke varshik kharch ke liye Rajya Sarkar ne 19 lakh 60 hajar rupaye diye !

Sanskrut ka sanvardhan kaun karega ?

जागो ! 

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के वार्षिक खर्च के लिए राज्य सरकार ने १९ लाख ६० हजार रुपये दिए !

संस्कृत का संवर्धन कौन करेगा ?