२१ मे : पुणे येथील सनातनच्या १०८ व्या संत पू. (श्रीमती) सरिता पाळंदे यांची पहिली पुण्यतिथी !

कोटी कोटी प्रणाम !

पुणे येथील सनातनच्या १०८ व्या संत पू. (श्रीमती) सरिता पाळंदे यांची पहिली पुण्यतिथी !

१२.६.२०२१ या दिवशी संतपद घोषित

पू. (श्रीमती) सरिता पाळंदे