Eating With NO FORKS : विदेशात हाताने भोजन करण्याच्या पद्धतीत वाढ !

सविस्तर वृत्त वाचा –

♦ Eating With NO FORKS : विदेशात हाताने भोजन करण्याच्या पद्धतीत वाढ !
https://sanatanprabhat.org/marathi/768101.html