प्रकृतीच्या रक्षणार्थ आणि विनाशापासून वाचण्यासाठी देवतांनाच शरण जावे लागेल, हे नियाझ खान यांना समजले; पण निधर्मी, अधोगामी, बुद्धीवादी हिंदूंना नाही !

सविस्तर वृत्त वाचा –

ब्राह्मणांनी त्यांची भूमिका पालटून ती निसर्गानुकूल करणे आवश्यक !
https://sanatanprabhat.org/marathi/691531.html