अज्ञानी हिंदूंचे महापाप !

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘हिंदूंमध्ये उंची वाढवणारा एकही देव नाही !’ – अमेरिकी विनोदी कलाकार जरना गर्ग
https://sanatanprabhat.org/marathi/685082.html