चोर तो चोर, वर शिरजोर … (म्हणे) ‘भारतातील मुसलमानांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे !’

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘भारतातील मुसलमानांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे !’ – ओआयसी
https://sanatanprabhat.org/marathi/670143.html