मंदिर पाडून चर्च बांधले असेल, तर तेही परत मिळवणे हा सर्व हिंदूंचा अधिकार !