‘सोनी टीव्ही’ वरील ‘क्राईम पट्रोल’मध्ये हिंदुद्वेषी, निर्दयी, अमानुष, खुनी मुसलमान आफतबला हिंदु दाखवले !