भारतात हिंदु राष्ट्र आणायचे कि मुसलमान शासन येऊ द्यायचे, हे आता ८५% हिंदूंनीच ठरवावे !