वा रे न्याय . . . हिंदु पारतंत्र्यात . . . हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात !