देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते; म्हणून भ्रष्टाचार हा देशद्रोहही आहे !