हिंदूंच्या धर्मांतराचा डाव, अवमानाचे निमित्त शोधून हत्येचा कट, दंगलीचा घाट, बरेच काही . . .