जिहादी मुसलमानेतरांना (हिंदूंना) लक्ष्य करतात. हिंदू मात्र स्वतःला वेगवेगळे समजतात, हाच धोका !