हिंदूंवर आक्रमणे, हिंसा आणि हत्या हेच आता मुसलमानांचे सण झालेत !