८५ % हिंदूंच्या देशात हिंदु धर्माचा अवमान करणाऱ्या गौतम यांनी हिंदूंची त्वरित जाहीर क्षमा मागावी !