मशिदीला काही झाले, तर पहिल्याच गुन्ह्याला ‘सर तन से जुदा’ झाले असते !