भारत सरकारने शेख यांच्याकडून पीडित बांगलादेशी हिंदूंच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब घ्यावा !