मंदिरांनी त्यांच्या मुदत ठेवी मोडून सरकारचे प्रलंबित शुल्क भरावे ! – आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी