कुवैतमधील ५० पैकी ३० खासदारांची भारतावर कठोर कारवाईची मागणी