‘पॅरोल’वर सुटलेल्या दंगलीतील आरोपीचे मुसलमानांकडून भव्य स्वागत