ज्ञानवापी मशिदीच्या आतील सर्वेक्षण आणि चित्रीकरण होऊ देणार नाही ! – न्यायालयाचा आदेश नाकारत ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी’ची चेतावणी !