(म्हणे) ‘राष्ट्रवादी होण्यासाठी ‘हिंदु’ असणे आवश्यक ठरवले जात आहे !’