मुनावर फारुखी याचे समर्थन करणारे माझे समर्थन करत नाहीत ! – बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन