‘मॅकडोनल्ड्स’, ‘डॉमिनोज्’, ‘पिझ्झा हट’ आदी आस्थापनांच्या खाद्यपदार्थांमध्ये आरोग्याला घातक रसायनांचा वापर !