वर्ष २०५० मध्ये बांगलादेशात हिंदूच शिल्लक नसतील ! – बांगलादेशी मुसलमान लेखकाचे मत