काँग्रेसने कमलनाथ यांना श्रीकृष्णाच्या, तर शिवराजसिंह चौहान यांना कंसाच्या रूपात दाखवले !