वेल्लोर (तमिळनाडू) येथे लसीकरण पथकातील ख्रिस्ती महिला डॉक्टरकडून मंदिरात चपला घालून प्रवेश !