केवळ ख्रिस्त्यांचाच मानवाधिकार जपणाऱ्यांना ‘न्यायाधिकार’ कुणी दिला ?