(म्हणे) ‘भारतीय मुसलमानांनी अरब देशांकडे तक्रार केली, तर प्रलय येईल !’