।। श्री गुरुदेव दत्त ।। हा नामजप करून पितरांच्या पुढील प्रवासासाठी ऊर्जा द्या !