(म्हणे) ‘कोरोनाबाधित शीख यात्रेकरूंची तुलना तबलिगींशी होऊ शकते का ?